Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov

1. Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť StrechySC s.r.o. zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje, ktoré získava od svojich zákazníkov prostredníctvom e-shopu na webovej stránke eshop.strechysc.sk.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

StrechySC s.r.o.
Bratislavská 1188/3,
903 01 Senec,
Slovensko

IČO: 50495551
DIČ: 2120348538
IČ DPH: SK2120348538

Kontakt:
Igor Fülöp – obchodný manažér
Tel.: 0908 186 129
E-mail: info@strechysc.sk

E-shop: eshop@strechysc.sk

3. Zhromažďovanie osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky a pri objednávaní produktov môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa (fakturačná a dodacia)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Platobné informácie

4. Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 • Spracovanie a vybavenie vašej objednávky
 • Komunikácia s vami ohľadom vašej objednávky
 • Zasielanie marketingových materiálov (ak ste na to udelili súhlas)
 • Zlepšovanie našich služieb a webovej stránky

5. Právny základ spracovania

Osobné údaje spracovávame na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Plnenie zmluvy: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.
 • Súhlas: Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
 • Zákonná povinnosť: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností.

6. Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli chránené. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

7. Práva dotknutých osôb

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a požiadať o obmedzenie spracovania. Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@strechysc.sk alebo eshop@strechysc.sk.

8. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke. Doporučujeme pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 30. mája 2024.